Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Předmětem realizovaného projektu je nákup 2 elektromobilů (BEV typu M1) pro činnost společnosti ELCOMA s.r.o. s baterií o předpokládané kapacitě 32 kWh. Dále k pořízení 2 ks wallboxů pro nabíjení těchto elektromobilů.

V důsledku projektu jsou očekávány úspory nákladů společnosti ELCOMA s.r.o., kdy její pracovníci budou využívat pořízené elektromobily a s tím sníží náklady na dopravu a dojde také k úspoře CO2, který vzniká využíváním automobilů se spalovacími motory.

Realizovaný projekt přispěje k rozvoji společnosti, zvýšení její konkurenceschopnosti díky zavedení nové inovativní technologie v oblasti elektromobility.

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: Elektromobilita ve firmě ELCOMA s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0021315
Jméno žadatele: ELCOMA s.r.o.
Termín realizace: 3.4.2020 – 28.6. 2021
Způsobilé výdaje: 854 876,00,-Kč
Dotace: 256 462,80,- Kč

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie IV
Název projektu: Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti ELCOMA s.r.o.
Jméno žadatele: ELCOMA s.r.o.
Termín realizace: 15. 11. 2019 – 17. 3. 2020
Způsobilé výdaje: 508 826,26,-Kč
Dotace: 381 619,69,- Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu a nabíjecí stanice za účelem přechodu společnosti ELCOMA s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu a nabíjecí stanice, které slouží k podnikatelským účelům společnosti žadatele.

ELCOMA s.r.o., Pražská 38, Žalany, 41763, IČO: 27288455 DIČ: CZ27288455, tel. 777222764